Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

Hjelmco hjälper Norra Smålands Flygklubb på flygdag

23 August 2017

Hjelmco Oil gratulerar Norra Smålands Flygklubb i Eksjö till en fantastiskt fin flygdag. Flygdagen arrangeras vart 5:e år och i år var det den 20 augusti.

Ett återkommande problem är att ordinarie tankstation inte är åtkomlig pga det stora antalet besökande, i år uppskattat till c:a 10.000 personer. Hjelmco Oil har under de senaste 3 flygdagarna hjälpt klubben med en portabel tankstation som körs runt med en traktor. Tankstationen som rymmer 2.999 liter är en standard anläggning från Hjelmco men med specialutrustning som ex.vis skvalpskott som förhindrar instabilitet när tanken förflyttas med bränsle. På nedanstående foton visas arrangemanget.

Eksjö flygdag 2017


Eksjö flygdag 2017

Eksjö flygdag 2017

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map