Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

21

Hjelmco Oil avstyrker betänkandet En svensk flygskatt SOU 2016:83

01 March 2017

En statlig utredning har kommit med ett betänkande med förslag om införande av en svensk flygskatt att betalas av passagerare i kommersiell trafik med luftfartyg som kan ta fler än 10 passagerare. (SOU 2016:83). Hjelmco Oil avstyrker införandet av skatt på flygresor.


Skatten skulle variera från 80 kronor till 430 kronor per tur. Vid tur och retur således dubbla skatten.

Hjelmco Oil avstyrker betänkandets förslag eftersom framräknade miljöeffekter ligger inom felmarginalen för beräkningarna. Förslaget innebär därvid enbart en skatt och Hjelmco Oil är kritisk till att en statlig utredning använder miljöargument som inte är hållbara i sitt arbete. Direktivet till utredningen har lämnats av regeringen i november 2015.

Läs Hjelmco Oil:s remissvar i PDF högst upp till höger där vi istället föreslår ett omhändertagande av restgaser från Sveriges stålverk för att tillverka koldioxidneutralt flygbränsle. Resultatet blir att flygets totala koldioxidutsläpp i Sverige kan kvittas mot koldioxidutsläppen från stålverken samtidigt som man därtill kan erhålla c:a 10 % av Sveriges totala flygbränslekonsumtion koldioxidneutralt. Tekniken är känd och verifierad sedan decennier tillbaka och ett förslag låg redan på Energimyndighetens bord år 1998. Omognad hos myndigheter och bristande förståelse hos berörda företag medförde att förslaget då inte blev förverkligat.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map