Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Information om smörjmedel samt prislista

22 April 2010

I slutet av mars månad 2010 har Shell i Sverige upphört med försäljningen av smörjmedel till luftfartyg och överlåtit verksamheten till firman Univar i Malmö.

Hjelmco Oil har till dags dato misslyckats med att få till stånd ett avtal med Univar som ger Hjelmco täckning för de kostnader som uppträder vid hemtagning, lagring, distribution och försäljning.

Förhandlingar fortgår med Univar men vårt lager av Shell:s smörjmedel tar nu fort slut.

Hjelmco tillhandahåller även smörjmedel från andra tillverkare, exempelvis franska TOTAL Sortimentet från Air TOTAL överlappar på de flesta områden Shell:s sortiment.

Smörjmedel till luftfartyg följer internationella standards.

Detta innebär att smörjmedel med samma beteckning från Air TOTAL följer identisk standard som samma smörjmedel från Shell.

Vilka produkter från Air TOTAL som Hjelmco tillhandahåller och dess priser framgår av bif. prislista högst uppe till höger på denna sida. Att notera är att en kartong Shell olja omfattar c:a 12 liter emedan en kartong Total olja omfattar 18 liter. Priserna är inkl. moms och frakt och vid samtidig leverans av flygbränsle i bulk och flygsmörjmedel.

För ytterligare upplysningar i detta ärende - kontakta vårt kontor i Sollentuna tel 08-6269386.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map