Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

USA närmare blyfri flygbensin

31 March 2016

USA:s luftfartsmyndighet FAA har meddelat att man inom det s.k. PAFI projektet valt ut 2 finalister vars bränslen avses bli testade under de två kommande åren.

http://www.faa.gov/news/press_releases/news_story.cfm?newsId=20154

Det var väntat att finalisterna blev två USA-bolag. 

Bränslen som tagits fram av bolag baserade inom EU har inte kvalificerat sig.

Se även FAA and PAFI process rejects proposed formulas for new unleaded AVGAS (eng)

Blyfri flygbensin har tillhandahållits i Sverige med rikstäckande distribution av Hjelmco Oil sedan 1981.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map