Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

ST1 köper 50 % av Shell Aviation i Norge

20 December 2014

Av ett pressmeddelande via Reuters daterat den 18 dec. 2014 köper finska ST1 50 % av Shells flygbränsleverksamhet  samt viss fordonsbränsleverksamhet i Norge.

ST1 driver redan idag tankstationer för fordonsbränslen i Sverige och Finland under Shells märke.

ST1 är finsk oljebolag 

Ytterligare information kan erhållas från:

http://www.downstreamtoday.com/news/article.aspx?a_id=45764

http://www.st1.eu/news/st1-nordic-oy-to-purchase-the-shares-of-shells-norwegian-downstream-company

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map