Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Hjelmco sänker priset på flygbränslen

15 October 2014

De internationella bilbensinpriserna har de senaste dagarna sjunkit kraftigt samtidigt som den svenska kronan förlorat i värde mot USA-dollarn. Flygbensinpriset har en viss relation till bilbensinpriset.

Sammantaget medger detta ett utrymme för prissänkning med 40 öre/liter för både Hjelmco AVGAS 100 LL och blyfria Hjelmco AVGAS 91/96 UL.

De nya priserna gäller från den 16 oktober 2014. Av tekniska orsaker gäller de lägre priserna på Bromma flygplats först från den 1 november 2014.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map