Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Dramatisk förändring i konsumtionsmönstret för AVGAS

01 January 2010

Under 2009 har vi sett en dramatisk förändring i vår för- säljning av AVGAS och var AVGAS förbrukas i Sverige. Lättast görs en jämförelse mellan tiden 1/7 2007 – 30/6 2008 och 1/7 2008 – 30/6 2009 för att erhålla senaste 12 månaders period utan skatt och med skatt.

För AVGAS 100 LL är nedgången så dramatisk att nu- varande förbrukning 2008 - 2009 skulle behöva öka med c:a 80 % för att komma tillbaka till de siffror som gällde perioden 2007 - 2008.

För AVGAS 91/96 UL är nedgången något mindre men här skulle dagens förbruking behöva öka med c:a 35 % för att komma upp i den tidigare förbrukningen före bränsleskatten.

Övrig statistik i vårt närområde visar på att importen av AVGAS 100 LLtill Norge (som sker enligt regelbundet mönster från Sverige med bil/järnväg) perioden januari – oktober 2009 jämfört med samma period 2008 skulle behöva öka med 60 % för att komma tillbaka till 2008 års siffror.

I norra Sverige minskar tillgången på AVGAS. Hjelmco har stängt sina stationer i Luleå och Arvidsjaur och ett annat bolag stänger under våren 2010 sin station för AVGAS i Hemavan.

Utvecklingen har varit förutsedd och av flera remissin- stanser meddelad ansvariga myndigheter inför införandet av bränsleskatter i Sverige den 1 juli 2008.

Glädjande för Hjelmco:s del är att vår export ökar till Mellanöstern och Japan.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map