Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

Prisjusteringar per den 1 juli 2014

01 July 2014

Problemen i Mellanöstern har gjort att de internationella oljepriserna stigit  under juni månad. Samtidigt har den svenska kronan försvagats både mot USA-dollarn och Euron. 

Sammantaget gör detta att vi höjer priset med 40 öre/liter för AVGAS 100 LL, Hjelmco AVGAS 91/96UL samt för JET-A1.

De nya priserna gäller från den 1 juli 2014.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map