Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

100 LL arbeten

Byggaktiviteter på Bromma flygplats påverkar 100 LL tankning

03 March 2014

I närheten av Hjelmcos tankstation för 100 LL på Bromma flygplats pågår byggaktiviteter. Framkomligheten att taxa fram, köra runt och föra flygplanet till position för bränslepåfyllning är begränsad.

Hjelmco rekommenderar att våra kunder kör fram till tankningsanläggningen för 91/96 UL och potentialutjämnar (jordar) flygplanet med jordningskabel från 91/96 UL anläggningen. Slangen till 100 LL anläggningen är 40 meter lång och räcker således att tanka flygplanet med 100 LL även i position vid 91/96 UL anläggningen. Samtliga bränslecisterner och system är jordningsmässigt sammanbundna med varandra.

Det har inte samråtts med Hjelmco om dragningen av staket och Hjelmco har därför tyvärr ingen kunskap om hur länge problemen kommer att kvarstå.

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map