Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Strömavbrott på Bromma flygplats

21 January 2014

Under eftermiddagen den 21 januari 2014 drabbades Bromma flygplats av stora strömförsörjningsproblem på grund av skada på elkabel.

Den reservström som flygplatsen förfogar över räcker inte för hela flygplatsens behov.

Hjelmco Oil:s tankstation är drabbad och tankning kan inte ske.

Flygplatsen har återigen öppnats för trafik c:a kl. 18.00 men strömförsörjningen till tankstationen är inte återupptagen.

Det beräknas att ström åter finns till drivmedelsanläggningen den 22 januari c:a kl. 11.00.

Vi rekommenderar våra kunder att kontrollera gällande NOTAM för vad som gäller drivmedelsförsörjningen på flygplatsen.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map