Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Förening på Bromma begär inhibition av vräkningsdom.

22 July 2013

Solna Tingsrätt har i mars månad 2013 på begäran av Swedavia AB dömt en flygförening på Bromma Flygplats att avflytta och riva sin hangar. Med tingsrättens dom har Swedavia därefter hos Kronofogden begärt avhysning.

Flygföreningen begär nu hos Svea Hovrätt inhibition av domen och anser att domen är en s.k. domvilla. Enligt föreningen saknade Solna Tingsrätt behörighet att pröva Swedavias begäran om avflyttning då förutsättningar härför saknades enligt lagen om marktjänst 2000:150.

Från hangaren med arrende har flygplan bedrivit flygning för Frivilliga Flygkåren samt flygskola. Båda dessa verksamheter är tillståndspliktiga hos Transportstyrelsen och omfattas därför av lagen om marktjänst.

Inhibition=http://sv.wikipedia.org/wiki/Inhibition

Domvilla=http://sv.wikipedia.org/wiki/Domvilla

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map