Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Prissänkning på flygbränslen

01 July 2009

Innehållet i Hjelmco:s kundbrev.

Priset på flygbensin sänks  med 50 öre/liter från den 1 juli 2009.

Spara pengar genom att undvika göra särbeställning av flygmotorolja.

Realisation på flygmotorolja.

Sommarens give-aways.

Rekommendationer beträffande flygbränsle vid inkörning av nya eller översedda kolvmotorer.

Läs Hjelmco:s kundbrev - se PDF-fil uppe i högra hörnet.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map