Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Prissänkning på flygbensin (AVGAS)

29 January 2013

Hjelmco Oil sänker den 30 jan 2013 priset på flygbensin AVGAS 100 LL och oblyad flygbensin Hjelmco AVGAS 91/96 UL vardera med 50 öre/liter.

Av tekniska skäl gäller prissänkningen på Bromma flygplats först från den 1 februari 2013.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map