Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

26 May 2009

På grund av kraftigt höjda råvarupriser samt förändrat inköpsmönster från våra kunder är vi tyvärr tvungna att höja våra priser.

Från den 1 juni 2009 höjs därför priset på AVGAS 91/96 UL med 2:00 kronor per liter, för AVGAS 100 LL med 1:75 kr per liter och för JET-A1 med 15 öre per liter.

Samtidigt höjs transporttillägget med 19 %, eller med c:a 10-20 öre/liter beroende på avståndet mellan vår depå i Västerås och kundens cistern.

Det förändrade inköpsmönstret som nu tydligt visat sig stämmer överens med de förutsägesler som Hjelmco gjorde i remissvar till Finansdepartementet  2008 inför den av EU påtvingade bränsleskatten. (se Kunskapsbanken, Nyheter 8 febr 2008). Våra kunder köper mindre volymer per gång och oftare, vilket sätter ned vår transporteffektivitet. Ett redan på förhand svårt logistiskt problem blir större då distri- butionsfordonen sällan kan lämna sin terminal med maximal last. Orsaken står bl.a. i att finna i bristande likviditet hos våra kunder genom att skatt på flygbränsle skall inlevereras till staten innan förbrukning trots att en större del av förbrukningen i sig är utan skatt. Ansökan om restitution av skatt kan först göras i kvartalet efter förbrukningskvartalet och själva återbetalningen tar därtill ofta ytterligare ett kvartal.

Bilbensin dyrare är flygbensin. Under våren och försommaren 2009 har Hjelmco Oil:s priser varit mycket låga. Detta har resulterat i att under vissa tidsperioder har priset på bilbensin 98 oktan varit högre än depåpriset hos Hjelmco på AVGAS 91/96 UL, inkl. skatt. Många kunder har dragit nytta av detta och fyllt upp sina cisterner med "billig" flygbensin inför sommaren 2009.

Efter höjningen är svenska priser för AVGAS fortsatt attraktiva när man jämför med de priser som gäller nere i Europa. Ett vanligt pris i Tyskland idag är 22-25 kr/liter inkl. skatt.

Kundbrev med prislista har sänts ut till Hjelmco:s samtliga kunder.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map