Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

Grankullavik ny bana

Nu ännu lättare att landa och tanka Hjelmco AVGAS 100 LL på Ölanda flygplats

02 September 2012

Hjelmco Oil gratulerar  Ölanda flyg och Motorsällskap som på Ölanda flygplats (Grankullavik) fått ny beläggning på så väl landningsbana som taxibanor och uppställningsplatser.

Ett väl fungerande flygfält på norra Öland gynnar både turism, boende och företagande genom ökad tillgänglighet för både inhemska och utländska besökande.

Projektstöd för den nya asfaltsbeläggningen beviljades med stöd av förordningen (2007:481) om stöd för landsbygds- utvecklingsåtgärder och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd.

Stödmyndigheten bedömde att projektet bidrar till att uppfylla landsbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds- utveckling, Länsstyrelsen, Borgholms Kommun och Sparbanksstiftelsen om totalt 1435000kr möjliggjorde uppgraderingen av bansystemet.

Hjelmcos AVGAS 100LL finns tillgängligt på flygplatsen telefon 070-5794736

Eventuella frågor om flygplatsförhållanden mm. kan besvaras av Bengt Eklund telefon 070-5162022.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map