Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Hjelmco exporterar AVGAS 100 LL

23 February 2009

Hjelmco Oil har erhållit en stororder på Hjelmco AVGAS 100 LL för leverans i bränslefat till flygvapnet i ett land i utanför Europa.

Ordern har erhållit i konkurrens med stora internationella oljebolag.

Leverans har redan skett och utförsel skedde från Pampushamnen i Norrköping.

Bilden nedan visar några av de tusen och åter tusen bränslefat som ställts upp i hamnen i avvaktan på export.

Br?nslefat i Pampushamnen

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map