Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Prisförändringar per 1 mars 2012

01 March 2012

På grund av kraftigt stigande världsmarknadspriser höjer vi våra bränslepriser per den 1 mars 2012 enligt nedan:


AVGAS 91/96 UL med 85 öre/liter


AVGAS 100 LL med 80 öre/liter


JET-A1 med 15 öre/liter.


Vår prislista på flygmotoroljor är oförändrad.heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map