Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Prisförändringar per 1 februari 2012

01 February 2012

Vår prislista för drivmedel har varit oförändrad sedan den 21 mars 2011, med undantag för justering vid årsskiftet 2011-2012 med anledning av ändrade skattesatser.

På grund av höjda världsmarknadspriser höjer vi priserna från den 1 februari 2012 för drivmedel enligt nedan: 

AVGAS 91/96 UL med 83 öre/liter 

AVGAS 100 LL med 97 öre/liter

JET-A1 med med 80 öre/liter.


Vår prislista för smörjoljor från den 18 mars 2011 ändras ej.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map