Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

FAA utfärdar SAIB för flygbensin AVGAS 100 VLL (Very Low Lead)

25 September 2011

FAA har nyligen utfärdat en SAIB (Special Airworthiness Information Bulletin) där flygbensin med en lägre blyhalt och med den nya benämningen AVGAS 100 VLL (Very Low Lead) utan inskränkningar kan ersätta traditionell blyad flygbensin med beteckningen AVGAS 100 LL (Low Lead). Det "nya" bränslet 100 VLL är liksom det gamla 100 LL färgat blått.

Hjelmco Oil berörs direkt eftersom Hjelmco:s AVGAS 100 LL med traditionella mängder med bly med råge uppfyller de oktantalskrav som dagens flygmotorer ställer. 

Kraven för AVGAS 100 LL är minimum 100 oktan vid mager blandning och 130 oktan vid rik blandning. Typiska data för Hjelmco:s AVGAS 100 LL är 110+ oktan vid mager blandning och 140 + oktan vid rik blandning. (se även https://www.hjelmco.com/upl/files/50820.pdf ). Genom att minska blymängden kan man minska belastningen på miljön samt ändå uppfylla minimikraven på 100/130 oktan. 

AVGAS 100 VLL är inskrivet i Hjelmco:s säkerhetsdatablad sedan december månad 2010 och återfinns även på våra produktinformationsskyltar. (se även  https://www.hjelmco.com/upl/files/56388.pdf  )

AVGAS 100 VLL är egentligen inget nytt - eftersom standarden för flygbensin endast innehåller en maximalt tillåten blyhalt men ingen minimigräns. Den nya beteckningen skall mera ses som ett sätt att marknadsföra blyad flygbensin och få beräkningar med avseende på miljöpåverkan att utgå från en lägre blyhalt.

Det finns idag ett fåtal flygplan, exempelvis - war-birds - som idag kräver mer oktan än 100/130. För dessa har Hjelmco:s 110+/140+ i oktantal skapat en extra säkerhetmarginal.  

FAA:s SAIB återfinns högst uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map