Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Medalj till Lars Hjelmberg på Hjelmco.

20 May 2008

Styrelsen för Frivilliga Flygkåren (FFK) har beslutat att tilldela Hjelmco:s Lars Hjelmberg Flygkårens medalj i silver.
 
Den högtidliga medaljutdelningen har skett i anslutning till FFK:s Riksstämma den 17 maj 2008.
 
                 FFK medalj

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map