Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Är priset på olja en bubbla?

20 May 2008

Nu när råoljepriset för första gången passerat 130 US dollar per fat ställer sig säkert flera frågan vad är det som händer - hur påverkar detta mina möjligheter att flyga i framtiden?
 
I ett kundbrev den 10 maj 2006 utvecklade Hjelmco några tankar kring oljeprisuppgången som vi gärna vill förmedla igen.
Notera att då kostade råoljan c:a 75 US dollar per fat.
 
Avgörande som Hjelmco ser det är när en kraftigt nedgång i konjunkturen kommer att ske.
 
Kundbrevet återfinns till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map