Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Prishöjningar på AVGAS och JET-A1

20 March 2011

Tyvärr tvingas vi höja våra bränslepriser per den 21 mars 2011. Priserna för AVGAS höjs med 1:20 kr/liter och för JET-A1 med 1:80 kr/liter. Priserna på flygmotorolja är oförändrade.

Priserna i prislista per den 21 mars 2011 ersätter nu gällande prislista daterad den 15 april 2010.

Detaljerade prislistor postas separat till våra kunder.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map