Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

23

Var kritisk mot Dina bränslemätare

11 April 2006

Flygbränslemätare kan mäta mängden via bränslets ledningsförmåga.
Till flygbränsle tillsätts ibland medel som ändrar ledningsförmågan.
Mätaren till Din flygbränsletank behöver därför inte visa rätt.
Certifieringskravet är att den skall visa -noll- då tanken är tom.
 
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map