Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Skatterevision vad är det?

07 January 2004

Den som köper obeskattat flygbränsle är även redovisningsskyldig inför skattemyndigheten hur han har förbrukat flygbränslet.
Skattemyndigheten gör från tid till annan revisioner.
Det finns ett personligt betalningsansvar för juridiska personers skatteskulder.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map