Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Miljöfrågor för allmänflyget

18 June 2000

Specialinformation i miljöfrågor för allmänflyget
med anledning av ny miljöbalk.
Flyg klassas som miljöfarlig verksamhet.
Yrkesmässig flygverksamhet omfattas av
lag om egenkontroll

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map