Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

12 May 1992

Den viktiga flygmotoroljan
Vad säger motortillverkaren
Olika kolvmotoroljor
Vad säger Hjelmco Oil
Olja att använda i samband med blyfri flygbensin
Varför skall oljan vara askfri?
Varning för s.k. blytillsatser
Vad gäller betr. s.k. inkörningsoljor?
Tabell med temperaturkurvor och olika viskositetsindex
 
 
 

Related info

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map