Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

EASA ger klartecken för utökad användning av blyfri flygbensin Hjelmco AVGAS 91/96 UL

09 November 2010

Det åligger en befälhavare att försäkra sig om att ett luftfartyg endast använder flygbränsle som är godkänt enligt flygplanets s.k. pilothandbok. Många flygplanstyper är idag ”faderslösa” bl.a. på grund av att flygplanstillverkaren kan ha upphört som bolag, alternativt att tillverkningen upphört. En flygplansmotor har vanligen flera varianter där samma variant återfinns i olika flygplan tillverkade av olika flygplansföretag. Tillverkare av flygplansmotorer kan därför ha godkänt berörda flygplansmotorer för drift med blyfri flygbensin, men flera orsaker kan finnas till att flygplanstillverkaren inte uppdaterat sina s.k. pilothandböcker eller valt att endast ange ett bränsle som innehåller bly.

Den europeiska byrån för flygsäkerhet, EASA, har uppmärksammat detta faktum och har publicerat en ”Safety Information Bulletin” (SIB) 2010-31, http://ad.easa.europa.eu/ad/2010-31  där blyfri flygbensin av viss kvalitet utan godkännande av flygplanstillverkaren men med godkännande från flygplansmotortillverkaren skall kunna användas.

Som första blyfria flygbensin har Hjelmco:s AVGAS 91/96 UL och AVGAS 91/98 UL erhållit detta godkännande.

EASA:s SIB finner Du också längst upp till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map