Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Ny tankstation med AVGAS 100 LL vid Vika nära Älandsbro

13 July 2010

Hjelmco Oil har nyligen invigt en ny tankstation för AVGAS 100 LL som rymmer 3000 liter på Vika Flygstråk nära Älandsbro (Härnösandsområdet). Vika Flygstråk är privatägt.

Fältområdet rymmer både ett flygstråk samt en helikopterlandningsplatta i betong och ligger i en mycket naturskön miljö. PPR gäller både för start och landning.

Tankanläggningen administeras av Mikael Nordlöf, tel 070-5928146

På bilden nedan Hjelmco:s tankanläggning i den natursköna miljön.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map