Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Skatte- och prisförändringar per den 1 jan 2024

28 December 2023

Per den 1 jan 2024 sänker vi våra bränslepriser enligt nedan:

AVGAS 100LL 1:90 kr/liter. Samtidigt sänker staten skatten med 0:60 kr/liter varför den totala sänkningen blir 2:50 kr/liter

HJELMCO AVGAS 91/96 UL® 1:90 kr/liter. Samtidigt sänker staten skatten med 0:60 kr/liter varför den totala sänkningen blir 2:50 kr/liter.

JET-A1 0:80 kr/liter. Samtidigt höjer staten skatten med 0:181 kr/liter varför den totala sänkningen blir 0:619 kr/liter.

Orsaken till sänkningen är en kraftigt stärkt svensk krona gentemot USA dollarn samt sänkta världsmarknadspriser på petroleumprodukter.


Skatte- och avgiftssatser från 1/1 2024

AVGAS 100 LL: energiskatt 3:61 kr/liter, koldioxidskatt 3:14 kr/liter, summa skatt 6:75 kr/liter. 

Hjelmco 91/96 UL®: energiskatt 2:61 kr/liter, koldioxidskatt 3:14 kr/liter, summa skatt 5:75 kr/liter.

JET-A1: energiskatt 2:074 kr/liter, koldioxidskatt 2:723 kr/liter, summa skatt 4:797 kr/liter.

För JET-A1 höjer staten kravet på inblandning av biodrivmedel från 1,7 % till 3,5 % varvid den s.k. reduceringsavgiften höjs från 0:482 kr/liter till 0:650 kr/liter, dvs en höjning med 0:168 kr/liter.heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map