Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Nya skatter och priser 2023

01 January 2023

Från och med 1 Januari 2023 gäller följande skatter:

ProduktEnergiskattKoldioxidskatt
91/96 UL3,48 kr/liter2,87 kr/liter
100 LL4,48 kr/liter2,87 kr/liter
Jet A-12,125 kr/liter2,491 kr/liter


Reduktionsplikten ökar enligt lag för JET-A1 till 0,482 kr/liter.

Priset på JET-A1 sänks med 0,80 kr/liter från och med 1 Januari 2023. Ingen prisförändring på Avgas.

Obs reduktionsplikten är inte en skatt utan en avgift. Krav finns på en viss % inblandning av biobränsle. Sker icke denna inbladning så måste en straffavgift betalas. Utbudet av biobränsle är kraftigt begränsat. Detta leder till att man ofta istället tvingas betala en straffavgift. Det är denna som för 2023 hamnar på 0,482 kr/liter och benämns reduktionsplikt.

Inblandningen av biobränsle skall ske enligt en trappstegsmodell med ökat %-tal varje år för att nå 27% år 2030. För år 2023 skall inblandningen vara 2.6%.

Vi har tagit fram en tabell - se nedan som visar ca vad straffavgiften kommer bli de kommande åren om förutsättningarna ej ändras. 

ÅrReduktionspliktStraffavgift kr/liter
20210,8%0,150
20221,7%0,313
20232,6%0,482
20243,5%0,646
20254,5%0,831
20267,2%1,330 
202710,8%1,995  
202815,3%2,827
202920,7%3,825 
203027,0%4,989

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map