Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

USA:s miljömyndighet (EPA) avser lagstifta om förbud mot blyad AVGAS

10 October 2022

USA:s miljömyndighet (EPA) avser att klassificera blyad flygbensin liksom efterföljande förbränningsrester från blyad flygbensin som hälsofarliga. En sådan klassificering torde innebära lag om förbud mot tillverkning och användning av blyad flygbensin i USA.

Lagstiftningsprocessen torde ta flera år.

Mer information erhålls via nedan länk.

https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-10/aircraft-lead-emissions-proposed-action-2022-10-06.pdf

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map