Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Problem med tillgång till insatser för bränslefilter

25 June 2022

Hjelmco har informerats av sina kunder att det är bristande tillgång på olika sorters bränslefilterinsatser till tankstationer för AVGAS och JET-A1.

Vissa leverantörer i Sverige uppger att de slutat att föra aktuellt filter, andra leverantörer uppger att tillverkningen har upphört.

Nedan uppgifter har vi för en tid sedan erhållit från en av leverantörerna Mann&Co i -Töreboda  telefon 0506-784152


Filter              Pris ex moms   lager/leveranstid.

SA4                                       kan ej leverera

CJ7                 556,00            2st i lager

CC21-7            1950,00          8 veckor

FG-O-609-7      2793,00          2st i lager

SB3                  588,00           16 veckor

CD6                 588,00            12st i lager

SB7                  619,00            8st i lager

CD13               1168,50           16 veckor

ACO-61401X = 

FG-O-612-7      3066,00            2st i lager


Vi uppmanar våra kunder att innan kontroll/byte av bränslefilterinsatser sker att först säkra tillgång till filterinsatsen innan filterhuset öppnas.

Vid rapport till Hjelmco avseende årsunderhåll som för år 2022 skall vara insänd senast den 15 aug. 2022  kan under angiven punkt anges att nytt filter är beställt.

Det kan vara bra att generellt sett ha en komplett bränslefilterinsats i lager för framtiden.

I årstillsynsunderlaget finns flera leverantörer angivna. Tag alltid för vana att ringa runt och efterfråga bästa pris. De kan variera upp till 100 % mellan olika leverantörer i Sverige.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map