Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

25

Regeringen föreslår sänkt skatt på flygbensin och flygfotogen

22 January 2022

Oppositionens budget vann riksdagens gehör hösten 2021. I denna budget ingick en sänkning av energiskatterna att gälla från den 1 maj 2022. Regeringen har nu lagt fram förslag till riksdagen om denna sänkning som föreslås bli 40 öre/liter för blyad och blyfri AVGAS samt 40 öre/liter för jet-A1.

De nya skattesatserna föreslås bli enligt nedan:

AVGAS 100 LL: skattesänkning med 40 öre/liter, ny energiskatt 4:72 kr/liter, oförändrad CO2 skatt 2:64 kr/liter = 7:36 kr/liter

HJELMCO 91/96 UL: skattesänkning med 40 öre/liter , ny energiskatt 3:82 kr/liter, oförändrad CO2 skatt 2:64 = 6:46 kr/liter

JET-A1: skattesänkning med 40,0 öre/liter, ny energiskatt 2:601 kr/liter, oförändrad CO2 skatt 2:292 kr/liter = 4:893 kr/liter.

I finansdepartementets promemoria FI2021/03918, sidan 15 anges enligt nedan att förslaget kan innebära en sänkning av timpriset för flygplan på 15:- kr i de fall moms debiteras:

"Förslagen innebär också att skatten på flygbensin sänks med 0,4 kronor per liter. Kostnadsminskningen kan uppgå till cirka 15 kronor per flyg-timme (0,4 kr/l *30 l/h *1,25 = 15 kr/h)."

En sänkning av energiskatterna för flygbränslen är efterlängtad av marknaden speciellt eftersom energiskatter för flyget inte gett någon motprestation från statens sida. Fordonstrafiken erhåller som bekant vägar, broar, asfalt, snöröjning mm för sina energiskatter medan när det gäller en motprestation för flyget lyser det hela totalt med sin frånvaro.

Tyvärr har priserna på råolja på sistone ökat kraftigt på de internationella  marknaderna och prognostiseras även att fortsätta öka under resten av år 2022. Ökningen har redan under januari månad 2022 skett i en omfattning som överträffar regeringens förslag på sänkning av energiskatterna.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map