Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Skatte- och prisförändringar per den 1 respektive 8 januari 2022

03 January 2022

Enligt Skatteverket sker följande förändringar i beskattningen av flygbränslen per den 1 januari 2022.

AVGAS 100 LL: skattehöjning med 10 öre/liter, ny energiskatt 5:12 kr/liter, ny CO2 skatt 2:64 kr/liter = 7:76 kr/liter

HJELMCO 91/96 UL: skattehöjning med 9 öre/liter , ny energiskatt 4:22 kr/liter, ny CO2 skatt 2:64 = 6:86 kr/liter

JET-A1: skattehöjning med 6,9 öre/liter, ny energiskatt 3:001 kr/liter, ny CO2 skatt 2:292 kr/liter = 5:293 kr/liter.

Kravet på ökad inblandning av biodrivmedel i JET-A1 från 0,8 % till 1,7 %, den s.k. reduktionsplikten, innebär samtidigt att kostnaden för detta ökar med 16,3 öre/liter till 31,3 öre/liter.

Per den 8 januari höjs listpriset  för AVGAS 100 LL och Hjelmco 91/96UL® båda med 45 öre/liter samt för JET-A1 med 55 öre/liter. För Bromma flygplats höjs listpriset redan per den 1 januari 2022.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map