Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

23

Prisförändringar per den 22 november 2021

22 November 2021

Per den 22 november 2021 sänker vi våra priser för     AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL®  båda med 90 öre/liter och för JET-A1 med 1:10 kr/liter

Orsaken är kraftigt sänkta råvarupriser. USA och Kina mfl. länder har beslutat öka utbudet av olja och därigenom sänka priset genom att släppa stora volymer från sina strategiska oljelager.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map