Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

12

Prisförändringar per den 15 oktober 2021

15 October 2021

Per den 15 oktober 2021 höjer vi våra priser på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96UL® båda med 90 öre/liter samt för JET-A1 med 110 öre/liter.


Orsaken är kraftigt höjda världsmarknadspriser på oljeprodukter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map