Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Prisförändringar per den 1 aug. 2021

01 August 2021

Per den 1 augusti 2021 höjer vi våra priser på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96UL® båda med 75 öre/liter samt för JET-A1 med 15 öre/liter.

Orsaken är höjda världsmarknadspriser på bensin och ett höjt värde på USA dollarn.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map