Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

GAMI i USA erhåller FAA STC på oblyad AVGAS 100

30 July 2021

Gami (General Aviation Modifications Inc.) i USA har erhållit ett STC på ett oblyat bränsle som kan ersätta AVGAS 100 LL.

Nyheten presenterades den 27 juli 2021 på Oshkosh i USA.

Med tillstånd från GAMI presenterar vi deras genomgång av nyheten som pdf längst uppe till höger.heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map