Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

EU-kommissionen arbetar med slutdatum för blyad flygbensin

01 July 2021

EU-kommissionen arbetar f.n. med underlag hur man skall avsluta användningen av bly vilket inkluderar slutdatum för AVGAS 100 LL.

Några beslut är inte tagna, bifogat material som återfinns uppe till höger är arbetsunderlag och respektive slutdatum inträder först när förbudsbeslut är tagna. EU-dokumenten verkar f.n. ange en frist om 36 månader från beslutsdatum.

Hjelmco Oil:s pionjärarbete med att utveckla, tillverka och distribuera blyfri flygbensin har nu pågått under 40 år och innebär att Sverige som enskilt land är väl rustat för när och om ett eventuellt förbud kommer att inträda.

Hjelmco:s oblyade AVGAS 91/96 UL®  är originalet och är världsledande i både prestanda och kvalitet. 

Bränslet firar i år 30-års jubileum och godkändes redan år 1991 av svenska Luftfartsinspektionen och år 1995 av flygmotortillverkaren Lycoming.

Runt om i världen pågår arbete med att ta fram en oblyad flygbensin med 100 flygoktan. Mest känt är arbetena inom FAA:s s.k. PAFI projekt där resultaten trots 7 års kontinuerligt arbete ännu inte visat sig.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map