Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Prisförändringar per den 1 juli 2021

01 July 2021

Den 1 juli höjer vi våra priser på AVGAS 100 LL, Hjelmco AVGAS 91/96 UL®  båda med 15 öre/liter och Hjelmco JET-A1 med 55 öre/liter.

För JET-A1 inträder även den 1 juli 2021 krav utifrån lag  reducering av koldioxidutsläpp och obligatorisk inblandning skall ske med 0,8 % av biokomponent. Detta medför en ytterligare kostnad med 15 öre/liter och kommer vid leverans av JET-A1 att särredovisas som en statlig pålaga.

Kostnaden för reducering av koldioxidutsläpp belastar både skattepliktig och icke skattepliktig flygverksamhet och således all JET-A1 som säljs i Sverige.

Hjelmco:s nya priser ersätter de priser som aviserades per den 12 april 2021.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map