Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Prisförändringar per den 12 april 2021

10 April 2021

Den 12 april 2021 höjer vi våra priser både på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL® med 0:55 kronor/liter samt för JET-A1 med 0:30 kr/liter.

Sedan den 1 januari 2021 har den totala höjningen från Hjelmco Oil AB för AVGAS varit 2:06 kr/liter inkl. skattehöjning vid årsskiftet.

Övriga bränslebolag verksamma i Sverige har under perioden 1 januari till den 1 april 2021 höjt sina AVGAS priser med 2:60 kr/liter respektive 2:30 kr/liter.

De som budgeterar för flygbränslekostnader för säsongen 2021 har en svår uppgift. Priserna styrs just nu av det geopolitiska läget, Covid 19 utvecklingen och den svenska valutans värde mot USA dollarn. Alla dessa faktorer kan ändra sig mycket snabbt.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map