Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

20

Prisförändringar per den 1 mars 2021

01 March 2021

Per den 1 mars 2021 höjer vi våra priser på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96UL® med 1:46 kr/liter samt för JET-A1 med 60 öre/liter.

Prisförändringen är i linje med övriga bolags prisförändringar på den svenska marknaden under februari och mars månader 2021.

Att notera är att ingen prisförändring skedde per den 1 febr. 2021 hos Hjelmco.

En ny prislista på flygmotoroljor är publicerad och framgår som pdf uppe till höger. Inga prisförändringar har skett däremot har vissa förpackningsstorlekar utgått och nya har tillkommit. Oljebolaget Total genomför nu successivt en övergång från kartonger om 18x1 liter till kartonger om 12x1 liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map