Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

10

Ny oljeprislista per den 1 jan 2021

03 January 2021

Längst upp till höger som pdf återfinns vår nya oljeprislista som gäller från den 1 jan 2021. Inga prisförändringar har skett i förhållande till den gamla prislistan från 2019. Standardoljan D80 har utgått och ersatts med XPD80. 

En ny förpackningsstorlek för kartonger med 12 x 1 liter har tillkommit. Literpriset är det samma som för den äldre för- packningen 18 x 1 liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map