Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Skatteförändringar per den 1 jan 2021

03 January 2021

Enligt Skatteverket sker följande förändringar i beskattningen av flygbränslen per den 1 januari 2021.

AVGAS 100 LL: skattehöjning med 5 öre/liter, ny energiskatt 5:05 kr/liter, ny CO2 skatt 2:61 kr/liter = 7:66 kr/liter

HJELMCO 91/96 UL: skattehöjning med 5 öre/liter , ny energiskatt 4:16 kr/liter, ny CO2 skatt 2:61 = 6:77 kr/liter

JET-A1: skattehöjning med 3,7 öre/liter, ny energiskatt 2:962 kr/liter, ny CO2 skatt 2:262 kr/liter = 5:224 kr/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map