Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Lönar det sig att ekonomitanka? Eurocontrol reder ut frågan

02 January 2021

Ekonomitankning betyder att ett flygplan tankar mer bränsle än vad som behövs för att säkert kunna utföra den planerade flygningen eftersom bränslet på en leveransplats är så mycket billigare än på en annan leveransplats. Sammantaget blir det en vinst även om man räknar in kostnaden att transportera det extra bränslet per flyg.

Normalt sett har det lätta flyget inte denna möjligt pga begränsad räckvidd - men Eurocontrols rapport är intressant eftersom den visar på de stora procentuella prisskillnader som finns för JET-A1 bränsle i Europa. 

Exempelvis anger rapporten att JET-A1 i snitt är 25 % dyrare på Arlanda än på Schiphol i Holland. Prisskillnader som även påverkar det lätta flyget som använder detta bränsle. Rapporten på 8 sidor återfinns som pdf längst upp till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map