Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

Vad händer med blyet i AVGAS 100 LL - en uppdatering från FAA

02 October 2020

I Sverige är den vanligaste förekommande flygbensinen Hjelmco:s AVGAS 91/96UL®. AVGAS 91/96 UL® är ett oblyat flygbränsle som utvecklats av Hjelmco Oil och som funnits på den svenska marknaden i 30 år. Bränslet bedöms kunna täcka behovet för c:a 90% av den svenska flygplansflottan som drivs av kolvmotorer.

Resterande mängd luftfartyg med kolvmotorer använder i huvudsak flygfotogen eller AVGAS 100 LL en flygbensin som innehåller bly.

Bly är ett oönskat ämne i bränslen liksom i luft och miljö och tillsammans med ett nödvändigt men mycket giftigt blyborttagningsmedel föremål för nuvarande och kommande restriktioner.

USA:s luftfartsmyndighet, FAA,  har nyligen publicerat en sammanfattning om nuläget i denna fråga, se https://www.faa.gov/about/initiatives/avgas/env_airports/

Sedan nästan 8 år tillbaka pågår ett arbete inom FAA och dess PAFI projekt att hitta en oblyad ersättare till AVGAS 100 LL.

Idag finns fortfarande inget av flygmyndigheter certifierat oblyat alternativt till att ersätta AVGAS 100 LL för de motorer som måste ha detta bränsle.
heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map