Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Prisförändringar per den 1 sept. 2020

01 September 2020

Per den 1 september 2020 sänker vi priset på JET-A1 med 1 krona per liter.

Prissänkningen omfattar ej Bromma flygplats.

Priserna på AVGAS är oförändrade.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map