Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

Eslövs flygklubb får ny tankstation från Hjelmco för 100 LL

18 June 2020

Hjelmco Oil gratulerar Eslövs flygklubb till den nya tankstationen om 10.000 liter för Hjelmco AVGAS 100 LL.

På bilden ses flygklubbens motorflygchef Clause Freytag beredd att hjälpa besökande med bränsle på Eslövs flygfält.
heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map