Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

10

Prisförändringar per den 1 juni 2020

31 May 2020

Per  den 1 juni 2020 sänker Hjelmco Oil AB priset på Hjelmco AVGAS 91/96 UL and AVGAS 100 LL båda med 30 öre/liter. För Hjelmco JET-A1 är prissänkningen 50 öre/liter.

Prissänkningen omfattar ej bränslen på Bromma flygplats.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map