Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

20

Vad händer med priset på AVGAS

14 March 2020

Hjelmco har de senaste dagarna fått flera förfrågningar om den förväntade utvecklingen av priset på flygbensin (AVGAS) för säsongen 2020.

Vad vi vet är att Saudi Arabien till utvalda kunder aviserat kraftiga prissänkningar för leverans av råolja under april månad 2020 samt att man kraftigt ökat sin produktion.

Leveranserna under mars månad sker dock till de gamla och högre priserna.

Innan flygbensin, eller komponenter till flygbensin når Hjelmco;s lager i Västerås har dessa passerat flera olika aktörer/system.

Dessa är som exempel tankbåtar, råoljelagringsplatser, raffinaderiers lager, själva raffinaderiet och dess tillverkningsutrustning, mellanlager av färdiga produkter och transport till Hjelmco.

Samtliga i hanteringskedjan är måna om att få ut sitt värde av produkterna som inkluderar inköpspris samt kostnader och vinst.

Detta innebär att det finns en fördröjning av prisförändringar innan dessa får ett genomslag ut till förbrukaren.

AVGAS och dess komponenter är inte stapelvaror såsom diesel och bilbensin utan har ett eget liv vad gäller tillgång och efterfrågan.

Våren är traditionellt det tillfälle då AVGAS och dess komponenter tillverkas och handlas in.

Tillgång och efterfrågan avgör priset samt även viljan att tillhandahålla produkter i de olika leden innan de ankommer Hjelmco.

I Sverige finns inget krav på att ha lager av AVGAS och endast Hjelmco har idag lagercisterner i landet.

Kritiskt blir det för landet om ex.vis brandbevakningsflyget skulle sakna bränsle.

Det är därför väsentligt att säkerställa att det finns AVGAS i Sverige för flygsäsongen 2020.

Kan sedan priset vara lågt kommer detta att uppskattas.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map